Algemene voorwaarden

Aan gegevens die op deze site vermeld staan vermeld,  kunnen geen rechten worden ontleend.

Huurvoorwaarden

1. De verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede orde aan de huurder op te leveren.
2. De huurder zal het gehuurde netjes en schoon bewonen, met inachtneming van het reglement dat door de gemeente is uitgevaardigd.
3. De huurder dient het gehuurde in goede staat en netjes achter te laten.
4. Eventuele schade veroorzaakt door de huurder dient vergoed te worden.
5. Bijkomende kosten dienen vooraf te zijn overeengekomen en op het huurcontract te zijn vermeld.
6. Indien bepalingen niet worden nageleefd,  is de verhuurder gerechtigd het huurcontract zonder tussenkomst van een rechter te ontbinden.
7. Het huurcontract dient binnen twee dagen te worden ondertekend, opgeslagen en bij voorkeur als pdf per e-mail te worden verzonden naar: info@zonnedauwameland.nl.

Annuleringsbepalingen

Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van het gehuurde overgaat, dan wel zonder uitdrukkelijke annulering van zijn rechten voortvloeiende uit de overeenkomst geen of slechts ten dele gebruik maakt, verplicht hij zich ten behoeve van de verhuurder tot een schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling bedraagt:

  • 35% van de huursom bij annulering binnen 12 maanden;
  • 70% van de huursom bij annulering tot 28 dagen voor de afgesproken aankomsttijd;
  • 100% van de huursom bij annulering binnen 14 dagen voor de afgesproken aankomsttijd of bij niet verschijnen;
  • Bij schadeloosstelling mogen geen kosten voor gas, water en elektra in rekening worden gebracht;
  • Indien de verhuurder het gehuurde in de annuleringsperiode alsnog kan verhuren, hoeft alleen een vergoeding voor administratief werk te worden betaald, ten bedrage van 15 euro.

Zonnedauw Ameland

Bezoekadres
Kooiplaats 2, 9164 KN Buren Ameland

Postadres
Kooiplaats 4, 9164 KN Buren Ameland

Contact opnmen:
06 13 59 60 61
info@zonnedauwameland.nl
Stuur ons een appje

Kvk-nummmer:
82506663

BTW-nummer:
NL862497048B01

Bankgegevens

BIC: RABON2LU
IBAN: NL40 RABO 0121 4651 60
T.n.v. V.O.F. Kiewied

Overnachten in een sfeervolle groepsaccommodatie